Telefon: 31 13 38 00
Epost: tilbud@fenceinabox.no

Fence-in-a-Box

Norgesgjerde AS – Norges ledende på bl.a. vedlikeholdsfrie gjerder og rekkverk - har gjennom de siste årene sett den voksende trenden i markedet for vedlikeholdsfrie produkter, deriblant PVC/Vinyl gjerder og rekkverk.

Firmaet har således utviklet et nytt og enkelt konsept for salg av slike varer - beregnet til forbrukere via salg ut fra byggevarekjedene. 

Salg til kjedene vil skje gjennom Norgesgjerdet AS’s datterselskap Fence-in-a-Box AS.

Konseptet går ut på at forbrukerne kjøper og henter gjerde, eller rekkverk – i esker - hos byggevareforretningen, frakter dette hjem, og montere dette enkelt selv.

Gjerdet (eller rekkverket) består av esker som består av 1 – eller 2 seksjoner og tar utgangspunkt i våre mest-selgende modeller som angitt nedenfor.

På vår hjemmeside www.fencinabox.no vil forbrukeren selv- eller hos byggevareforretningen, ganske enkelt, kunne beregne hvor mange seksjoner-m/materialiste - en har behov for.   Her vil også kunden finne - og evt. kunne skrive ut -  enkle monteringsanvisninger.

Her er ett eksempel beregnet på 3 sider/strekninger:

  1. Består prosjektet eksempelvis av 11 seksjoner (ut fra beregnet behov fra vår gjerde-kalkulator på hjemmeside) vil kunden kjøpe og ta med seg 5 esker med 2 seksjoner og 1 eske med 1 seksjon = 11 seksjoner.
  2. Avhengig av hvilken avsluttende løsning kunden vil ha/har behov for, vil kunden kanskje ha behov for 1 stk. avsluttende ende-stolpe - eller 2 stk. veggfester for montering inntil vegg. som kunden kjøper med seg.
  3. Våre metall-føtter for montering samt skruer eller/og bolter (avhengig av hvilket underlag – tre eller betong – prosjektet skal monteres på) kjøpes hos byggevareforretningen.

NB! Prosjekter som består av høyde/nivå forskjeller eller inkluderer trapper eller/og skråninger for øvrig eller andre nødvendige tilpasninger – vil kreve maskineringer av komponenter i henhold til nærmere oppgitte mål av kunden - og her vil kunden måtte henvises til Norgesgjerde AS, som vil kunne utføre slike oppgaver.   Evt. port(er) som hører til i prosjekter vil bli ettersendt – for at butikk skal unngå å sitte inne/lagre slike produkter samt deler hertil, og beregnes derfor som bestillingsvare, hvor frakt kommer i tillegg.

Bestilling av varer hos Fence-in-a-Box AS er beregnet å foregå som følgende:

  1. Bestillinger mottatt før kl. 12.00 vil bli ekspedert for utkjøring fra lager samme dag.

Standard bestillinger vil bestå av 20 esker à 2 seksjoner og 8 esker à 1 seksjon = 48 seksjoner – samt noen ekstra stolper samt veggfester - og vil bli levert fraktfritt til forhandlers adresse.  Pallen vil også inneholde 48 stk. metallføtter (som kan brukes til både ende- gjennomgående samt hjørne-stolper). Metall-føtter er laget av AluZink belagt 2mm stål, som har høy korrosjonbestandighet.  Enkelte/mindre leveranser ekspederes med tillegg av frakt.

Dimensjon pr. standard palle vil anslagsvis være ca: Br. 80cm x L. 180cm/240cm  x H. 125cm.

1 seksjons eske består av:

- 1 stk. ende-stolpe
- 2 stk ferdig-hullet tverrliggere  m/alu-forsterkning ilagt 
- Rekkverk/stakitt-pinner
- Monteringsanvisninger på norsk

Avhengig av monterings-metode/underlag kan egnede metall-føtter samt skruer/bolter kjøpes hos forhandler.

2 seksjons eske består av 

- 2 stk. gjennomgående-stolper
- 4 stk. ferdig-hullet tverrliggere m/alu-forsterkninger ilagt
- Rekkverk/Stakitt-pinner
- Monteringsanvisninger på norsk 

Avhengig av monterings-metode/underlag kan egnede metall-føtter samt skruer/bolter kjøpes hos forhandler.

Følgende modeller er tilgjengelig/markedsføres:

Rekkverk 90 – Rekkverk *lengde 180cm m/høyde 90cm fra underlag/gulv til toppen av «rekka»!

Rekkverk 100 – Rekkverk *lengde 180cm m/høyde 100cm fra underlag/gulv til toppen av «rekka»!

Stakitt Bred – Stakitt-gjerde *lengde 241cm m/høyde 95cm fra underlag til toppen av stolpe!

*Lengde beregnes fra senter/stolpe til senter/stolpe !

Kontaktinformasjon

Fence-in-a-Box AS Besøksadresse:
Lundevågveien 8
4550 Farsund
Postadresse:
Postboks 152
4552 Farsund
Telefon: 38 13 38 00
E-post: post@fenceinabox.no
Webløsning ©2017 av Web Norge