Telefon: 31 13 38 00
Epost: tilbud@fenceinabox.no

La oss bare innrømme det – først som sist …

vi bor i et land, geografisk sett, som gjør at vi bl.a. har mindre varme og kortere sommere, mye nedbør - og mere skal det visstnok bli i fremtiden - og derved ønsker vi – og etterspør vi – flere vedlikeholdsfrie produkter!

Vi har hus som skal vaskes, skrapes og males – hage som skal klippes og stelles- terrassegulv som må vaskes og behandles med olje – rekkverk og gjerde som trenger vask, skraping og maling – tar det aldri slutt?

Jo – Her er produktene som gjør det mulig å si STOPP – i første omgang for vedlikehold av rekkverk og gjerder! 

Et pent gjerde - likeså rekkverk - kan betraktelig øke verdien av hjemmet samt tilby en behagelig og god livskvalitet.  Et holdbart og lite vedlikeholdskrevende utemiljø som tilbyr både et skjermet privatliv eller/og sikkerhet er en viktig faktor for bl.a. vår trivsel.

Den eneste form for vedlikehold – på både kort og lang sikt - vil være en enkel vask, ved behov!

Polyvinylklorid, også kjent som PVC, eller ofte omtalt som vinyl, har mange, - og finner flere og flere anvendelser i vår hverdag.  Lang levetid, god holdbarhet og tilnærmelsesvis vedlikeholdsfritt gjør vinyl til et attraktivt materiale å anvende til en lang rekke formål og produkter. Vinyl hverken forvrenges/vris, deles, sprekker eller slår seg, og er upåvirket av klimatiske forhold som kulde og varme, regn, is eller snø. Det er også UV-resistent! Det faktum at vinyl ikke behøver males, beises eller overflatebehandles forøvrig, gjør vinyl velegnet som råmateriale for bl.a. vinduer, dører, utvendig huskledning, takrenner, vann- og sanitærrør osv., osv.  Dette innebærer store fordeler for huseiere som har mindre tid til kostnads- og tidskrevende vedlikeholdsarbeid!

Fence-in-a-Box AS (et datterselskap av Norgesgjerde AS – Norges ledende på bl.a. vedikeholdsfrie gjerder og rekkverk) – har laget et konsept beregnet på salg gjennom byggevarekjeder som gir forbrukere et nærmere forhold til slike produkter!

Montering av Fence-in-a-Box er enkelt og er beregnet etter Gjør-Det-Selv prinsippet!

En eller annen nevenyttig person vil fort finne ut av våre utførlige Monterings-veiledninger!  Det blir liksom IKEA®-produkter – når du har montert 1 (eller 2) seksjon(er)  – har du ‘’gangen i det’’ – og resten består i hovedsak av repetisjon!

Vi har her ført opp noen grunner til at du f.eks. kan gå å fiske, bade, sole seg, gå på tur, eller bare sitte og hygge deg – etter å ha installert Fence-in-a-Box:

 • Vinyl trenger ikke beises, males eller andre former for overflatebehandling
 • Vinyl er UV-bestandig og vil verken gulne eller falme
 • Vinyl absorberer ikke vann
 • Vinyl vil verken flasse, flise eller sprekke
 • Vinyl er like ideell for alle klimaer og holdbart i så vel varme og kulde - sol eller snø
 • Vinyl verken angripes eller påvirkes av mugg og sopp slik som trevirke
 • Vinyl krever svært lite vedlikehold. Normalt vil det kun kreves rengjøring i form av vask/spyling
 • Vinyl beholder sitt utseende år etter år - etter år - etter år ....
 • Vinyl er sikkert for dyr og barn

Når det gjelder miljøhensyn kan vi nevne bl.a.:

 • Vinyl- (PVC) gjerder, rekkverk og terrassegulv som bygningsmaterialer er relativt nytt for oss her i Skandinavia, men har vært i bruk siden 1970-årene, hovedsakelig i USA.
 • Vinyl er det 3. mest benyttede plastråvaren i verden.
 • Økologisk sett er vinyl ikke skadelig for naturen og regnes derfor som inert (det lekker ikke ut noe eller inngår i noen forbindelser med andre stoffer).
 • Vinyl er ikke brennbart.
 • Bly, – eller andre typer tungmetaller – tidligere brukt som stabilisator i vinyl – er for lengst forbudt og har ikke vært i bruk på mange, mange år.
 • Vinyl kan regnes som et grønt byggemateriale. Produksjonen av vinyl er energieffektiv. Av ulike plasttyper er vinyl den plasttypen som krever minst energi å produsere. Vinyl består i hovedsak av ca. 50 % klorid, fra alminnelig salt, og 50 % hydrokarboner fra naturgass.  De fleste andre plasttyper produseres av 100 % hydrokarboner.
 • Enkelte vil hevde at trevirke må være bedre, fordi det er et natur-produkt. Faktisk er det motsatte tilfelle, fordi vinyl har en holdbarhet som langt overstiger treets! Jo lengre tid det går før et produkt behøver skiftes ut, jo bedre vil dette være for miljøet. Det går med en god del maskineri, energi, transport og bearbeiding for hver gang et tre gjerde eller rekkverk i tre skal skiftes ut.  Faktisk er det slik at et tre gjerde (selv med riktig vedlikehold) vil kunne påregnes å skiftes ut/erstattes 6 til 7 ganger, mens vinylgjerdet står fremdeles etter 1. gangs installasjon!
 • Vinyl trenger ikke, i motsetning til tre, impregnering eller behandling mot råte. Heller ikke beisning, maling eller andre former for overflatebeskyttelse mot værbelastninger er nødvendig.

Kontaktinformasjon

Fence-in-a-Box AS Besøksadresse:
Lundevågveien 8
4550 Farsund
Postadresse:
Postboks 152
4552 Farsund
Telefon: 38 13 38 00
E-post: post@fenceinabox.no
Webløsning ©2017 av Web Norge