Telefon: 31 13 38 00
Epost: tilbud@fenceinabox.no

RENGJØRING - VASK- VEDLIKEHOLD AV GJERDE OG REKKVERK

Våre vedlikeholdsfrie produkter krever -utover rengjøring/vask -ingen annen vedlikeholdfor å holde produktene holdbare og pene i mange, mange år!

Vi anbefaler å vaske våre gjerder -ved behov - med bruk av eks.vis. rimeligst mulig bilvaskm/voks. Vi har kunder som bruker dette på høsten og våren som sier da at gjerde/rekkverker like fint som da det ble montert som nytt!

Hvor ofte en bør/skal vaske er avhengig av flere forhold, bl.a. hvor utsatt det er for skitt ogforurensninger for øvrig.

Et rekkverk på en veranda er mere i øyensyn enn et stakitt-gjerde som står eks.vis 20 meterborte -og vil av den grunn kanskje «kreve» mere renhold.

Vi har etter hvert fått høstet diverse erfaringer fra våre kunder som har funnet sin «løsning»på «hva som funker best» - og nedenfor skisseres en del av disse «løsninger» - utoverordinære husholdnings vaskemidler - som følgende - men felles for samtlige «løsninger» erat en må «gnikke noe» for å få fjernet gjenstridig forurensninger som sitter godt !

  • Det finnes en rekke plast-rengjørings produkter fra forskjellige produsenter.
  • Vi selger en Gjerde Vask/Rens -konsentrat som en del mener fungerer godt i f.m.høytrykksspyling. NB ! Husk å ha tilstrekkelig dyse avstand til overflaten for å ikkeskade gjerde/rekkverk.
  • Typiske båt-polish produkter er der noen som «sverger til».
  • Klorin blandet sammen med ordinære vaskemidler - kan også være egnet til svært«gjenstridige» sorte «renner». Her må man gjerne prøve seg frem med %-vis inndosert klorin - og husk å da etter skylle med rikelig mengder rent vann. For å unngåat overflaten blir matt -anbefales det da her å vaske etterpå med bilvask m/voks.
  • Etter en grundig vask er det noen som gjør seg «umaken» ved å bruke bilvoks pågjerde/rekkverk hver 2.- 3. år -og sier at skitten nærmest spyles bort av seg selv vedregnvær.

En skal påse å ikke bruke sterke kjemikalier som kan etse samt vaskemidler med skurendeeller slipende effekt som igjen vil evt. utgjøre skader som ikke vil dekkes av vår garanti.

Som De kan forstå er der ingen «fasit-svar» på dette spørsmålet og en kan hver for seg finnesin «løsning» som «funker best» - ut fra forholdene der hvor en bor.

Kontaktinformasjon

Fence-in-a-Box AS Besøksadresse:
Lundevågveien 8
4550 Farsund
Postadresse:
Postboks 152
4552 Farsund
Telefon: 38 13 38 00
E-post: post@fenceinabox.no
Webløsning ©2017 av Web Norge